Nails Book keeper

Home / Webnails-Spa / Nails Book keeper

Máy Nails Book keeper là một loại máy nhỏ kiểu tablet được thiết kế giúp chủ tiệm nails quản lý tiệm một cách đơn giản và đúng ý nhất. Máy có những chức năng chính sau đây:

  • Nhập và quản lý phiếu của thợ.
  • Tự động tính lương và chia tiền mặt-check cho thợ theo tuần
  • Báo cáo thu nhập của thợ và tiệm nails theo ngày, theo tuần, theo tháng và theo năm
  • Giúp quản lý lương bổng để tiện khai thuế theo ý muốn.
  • Gợi ý chia lượt (turns) cho thợ
  • Quản lí thông tin thợ
  • Có công cụ quản lý LỊCH HẸN thông minh, quản lý chi phí SUPPLY, quản lý tiền thu về trong thẻ và tiền mặt.
  • và nhiều chức năng khác

Đặc biệt máy có giá hợp túi tiền, không lệ phí hàng tháng, dễ sử dụng, không cần internet (Không ai ngoài quý vị có thể xem được thông tin trong máy), không cần biết sử dụng máy tính, 2 ngôn ngữ, có chương trình thử máy miễn phí, FREE SHIPPING trong và ngoài nước Mỹ, FREE training and FREE lifetime support.
Để đăng ký thử máy miễn phí xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua email

https://www.facebook.com/inet24hcom/
Share
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com